default-logo
#dewegvooruit   |   contacteer ons: info@cdenvbalen.be
20
APR
2018

Opening assistentiewoningen is de kers op de woon- en zorgvormtaart!

Posted By :
Comments : Off

Mensen worden almaar ouder, en dat is prima. Balen telt vanzelfsprekend ook steeds meer senioren en daar moeten we op inspelen. De vergrijzing is voor iedereen een inspirerende uitdaging! De grootschalige infrastructuurwerken bij het OCMW zijn al een deel van het antwoord.

Ouder worden betekent niet dat mensen moeten inboeten aan levenskwaliteit. We willen ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving houden. Waar hulp uiteindelijk toch nodig blijkt, moeten we zorg op maat aanbieden. Wonen met assistentie ontbrak nog in Balen, maar door de bouw van 62 assistentiewoningen in de Veststraat, is deze woon- en zorgvorm ook weer een feit.

De afgelopen zes jaar maakten we de waaier aan woon- en zorgvormen voor senioren in Balen compleet.

Woon- en zorgvormen voor Senioren: Voor elk wat wils

Zelfstandig thuis wonen

De meeste mensen blijven liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dit kan, mits belangeloze ondersteuning van familie en/of vrienden, de mantelzorgers. Deze mensen vervullen waardevolle taken en verdienen het om geregeld in de bloemetjes gezet te worden. Jaarlijks organiseren we daarom de ‘Dag van de mantelzorg’, als teken van respect en als dank voor hun tomeloze inzet.

Naast deze unieke mantelzorgers staan de thuiszorgdiensten paraat voor de senioren die nog thuis wonen. Zij kunnen ingeschakeld worden bij het poetsen, huishoudelijke hulp, persoonsverzorging, … Het thuiszorgteam van het OCMW staat de senioren bij om hulp van deze diensten in te schakelen.

Om kort op de bal te spelen, zet het OCMW volop in op huisbezoeken. Een maatschappelijk werkster bezoekt alleenstaande 80-plussers die dat wensen om hun leefsituatie te bespreken en om te bekijken of ze eventueel geen zorgdiensten nodig hebben.

Aangepast zelfstandig wonen

Komt er toch een moment dat het eigen huis te groot is of niet meer aangepast is aan de noden, kunnen senioren beslissen om te verhuizen naar een aangepaste woning, dicht bij hun bekende omgeving.  Hun zelfstandigheid blijft gegarandeerd. De afgelopen jaren bouwden we samen met de Molse Bouwmaatschappij zestig bijkomende aangepaste woningen in diverse gehuchten en wijken van Balen:

  • 26 seniorenwoningen in de Veststraat
  • 21 seniorenflats in de Veststraat
  • 16 seniorenflats in de Steegstraat
  • 10 seniorenflats in Rosselaar
  • 13 seniorenflats in Gerheide

Tijdelijke opvang

Onvoorziene omstandigheden maken het soms tijdelijk moeilijk om zelfstandig te wonen. Een verhuis is dan niet meteen nodig, Balen voorziet in dag- of nachtopvang of tijdelijk verblijven in het woonzorgcentrum. Zo kan een vaak grote stap vermeden worden.

Voor de CADO (dagopvang voor ouderen) van de De Voorzorg kocht en renoveerde het OCMW een gebouw in de Vaartstraat. Sinds 2016 kunnen hier een tiental ouderen opgevangen worden. Daarnaast kunnen senioren tijdens de dag ook in ons OCMW woonzorgcentrum terecht. Nachtzorg Kempen biedt dan weer nachtelijke hulp aan.

Is er tijdelijke opvang voor een korte periode nodig, kan men terecht bij het kortverblijf in het OCMW woonzorgcentrum. Sinds 2014 beschikken we daar over zeven woonstudio’s. Mensen kunnen hier tot drie maanden onafgebroken blijven.

Wonen met assistentie

In de Veststraat werden 62 assistentiewoningen gebouwd op gronden van het OCMW. Residentie De Anjers bevat erkende assistentiewoningen die uitgebaat worden door Igor Balen nv. Senioren die nog voldoende zelfstandig zijn maar toch ook al wat extra hulp en assistentie kunnen gebruiken, kunnen hier terecht.

In 2019 zal het Woonzorgcentrum Keiheuvel 35 nieuwe assistentiewoningen openen.

Wonen met hulp in een woonzorgcentrum

Het gloednieuwe OCMW Woonzorgcentrum (Rusthuis) ‘Ter Vest’ opende in 2014 de deuren voor 101 bejaarden. De mensen leven in groepen van zeventien personen in zes kleinschalige woonblokken en worden dagelijks met veel zorg omringd.

Over het ganse Balense grondgebied beschikken we nu over 284 erkende kamers waar we onze meest hulpbehoevende ouderen optimaal kunnen verzorgen.