default-logo
#dewegvooruit   |   contacteer ons: info@cdenvbalen.be
23
OCT
2017

Gemeente Balen teleurgesteld in overleg met minister Weyts over Olmense Zoo

Posted By :
Comments : Off

De Balense burgemeester Johan Leysen was vanmorgen uitgenodigd bij minister Weyts. De gemeente Balen is ontgoocheld over dit overleg. De minister gaf onvoldoende inhoudelijk uitleg over de beweegredenen die aan de basis liggen van deze drastische beslissing. Ook wilde hij niet ingaan op de juridische vraagtekens die de burgemeester stelde bij de gevolgde procedure. Het gemeentebestuur van Balen heeft bovendien zijn twijfels over de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing door minister Weyts en vraagt spoedig overleg tussen minister en uitbaters die op korte termijn tot een rechtvaardige oplossing moet leiden.

Geen uitleg
Bij het overleg met minister Weyts had de gemeente Balen verwacht om enige duiding te krijgen bij deze beslissing. Deze kregen we echter onvoldoende. Wij vernemen ook dat veel bezwaren van lange tijd terug dateren en al opgelost zijn. Over andere bezwaren zou er discussie bestaan. Minister Weyts wilde hier inhoudelijk niet op ingaan.
De burgemeester heeft ook het onbegrip van de inwoners van onze gemeente en de wijde regio over de sluiting aangekaart bij de minister: de inwoners van onze gemeente kennen de uitbaters, het personeel en de vele vrijwilligers immers als mensen die gepassioneerd zijn door dieren. Ook de vele bezoekers aan de Zoo geven op sociale media aan dat ze zelf geen zware inbreuken op het dierenwelzijn vaststellen. Uiteraard zijn er nog werkpunten en dat geven de uitbaters ook toe.

Juridische twijfels bij procedure
De burgemeester heeft als jurist ook zijn twijfels geuit bij de gevolgde procedure: de Zoo beweert op 4 oktober een pv te hebben ontvangen met daarin een termijn om te reageren van 8 dagen. Echter op 10 oktober (amper 6 dagen na het pv) en zonder de tegenpartij te horen of de kans te geven om te reageren, werd de beslissing tot sluiting al genomen, terwijl de Olmense Zoo nog volop bezig was aan een bezwaarschrift De minister wilde hier niet op ingaan.
Dit document van zo’n 25 bladzijden bevat blijkbaar een overzicht met de al genomen maatregelen, maatregelen die nog gaan volgen en tegenargumenten tegen enkele bezwaren die gemaakt zijn door de inspectiediensten (onderbouwd door experten). De gemeente kent dit bezwaarschrift inhoudelijk niet en kan ook niet oordelen of hiermee aan de meeste bezwaren tegemoet gekomen wordt. Maar uiteraard moet de tegenpartij de mogelijkheid krijgen om gehoord te worden.

Oplossing is weinig realistisch
Het gemeentebestuur van Balen is dan ook diep teleurgesteld in het overleg en vreest ook dat de opening die de minister laat, weinig realistisch is. Blijkbaar zou de erkenningsprocedure om terug open te gaan, maanden kunnen duren. Hoe kan een kleine Kempense onderneming investeringen doen die de minister vraagt, zonder enige vorm van inkomsten, terwijl de hoge onkosten om de dieren te verzorgen en de vele medewerkers hun loon te betalen, al die maanden blijven lopen.

Met een mug op een olifant…
De gemeente Balen blijft het gevoel hebben dat er met een mug op een olifant wordt geschoten en dat de beslissing om te sluiten niet in verhouding staat tot inbreuken die er zouden zijn. De minister sprak zichzelf tegen door de Olmense Zoo onmiddellijk te sluiten omwille van het dierenwelzijn, maar anderzijds tijdens de commissievergadering dierenwelzijn vandaag in het Vlaams Parlement te erkennen dat er momenteel geen dringende maatregelen nodig zijn voor het welzijn van de dieren. De genomen beslissing lijkt het gemeentebestuur op basis van de gegevens waarover we vandaag beschikken, dan ook erg onrechtvaardig.

Nogmaals oproep tot overleg met uitbaters op objectieve gronden
De gemeente Balen hoopt dan ook dat de minister alsnog op zeer korte termijn in overleg gaat met de uitbaters en op basis van objectieve gronden de discussie aangaat over de opmerkingen die er zijn over dierenwelzijn.