default-logo
#dewegvooruit   |   contacteer ons: info@cdenvbalen.be
01
OCT
2012

Beleidsverklaring

Posted By :
Comments : Off

CD&V gaat in Balen voor een warme en leefbare gemeenschap gaan, waar iedereen zich thuis voelt, mensen kansen krijgen maar ook aangezet worden om kansen te grijpen. Kortom, voor een gemeente waar {iedereen inbegrepen} is.

Wij hebben niet de ambitie om een stad of verstedelijkte gemeente te worden, maar een samenleving op mensenmaat, waar het goed is om te wonen. Een gemeente waarin je – samen met anderen – je vrije tijd op een aangename en nuttige manier kan door brengen. Een gemeente waar mensen nog zorg dragen voor elkaar. Het gemeentebestuur en de gemeentediensten dienen hierin minstens de rol van katalysator te vervullen en het stuur over te nemen wanneer families, verenigingen of organisaties in ademnood raken.

CD&V wil in de beleidsmethodes systemen inbouwen die intrinsiek een reactie en medeverantwoordelijkheid van de mensen uitlokken. Telkens moet er gestreefd
worden naar een win-win situatie. In concrete en welomschreven beleidsdomeinen zal het haalbaar zijn om op de medewerking van de bevolking een beroep te doen.

Mensen hoeven niet te vaak op het gemeentehuis te zijn: alleen bij administratieve verplichtingen komen ze in contact met het bestuur. CD&V wil attent inspelen op de bekommernissen:

  • de gemeentelijke INFORMATIE moet verzorgd en zeer toegankelijk zijn. Het gemeentelijk informatieblad moet inspelen op de vorm en inhoud die mensen verwachten van een actueel tijdschrift;
  • op het GEMEENTEHUIS moeten de personeelsleden zich bewust zijn dat op elk moment een dienstbare service moet worden verleend. Dit vergt een constante aanmoediging van personeelsleden en bijsturing waar nodig.
  • mensen nemen vaak contact op met de lokale overheid bij ACUTE PROBLEMEN. Het is van groot belang een degelijke communicatie op te zetten waarbij mensen vriendelijk en rustig worden opgevangen en wegwijs worden gemaakt in hun zoektocht. De elektronische communicatie moet maximaal benut worden om sneller en efficiënter op vragen in te spelen.
  • op een aantal LEVENSMOMENTEN speelt de gemeentelijke instantie een rol. Geboorte, overlijden, burgerlijk huwelijk mogen nooit verworden tot saaie administratieve formaliteiten. Met de nodige creativiteit kan op deze intense ogenblikken de gemeente positief aanwezig zijn.

CD&V Balen-Olmen maakt het verschil in het beleid vanuit drie uitgangspunten:

  • VRIENDELIJK: een lokale aanpak gaat uit van optimisme, een positieve kijk en hartelijkheid.
  • VEILIG: wij doen alles voor een aangenaam leefklimaat; wij werken aan het subjectief en objectief onzekerheidsgevoel.
  • VERANTWOORDELIJK: de politiek op zich kan niet alles oplossen, veel projecten moeten door en met mensen worden gerealiseerd.

 

Lees de volledige beleidsverklaring hier na.

Over de auteur